banco

Recupere os gastos de tasación, rexistro e notaría da súa hipoteca. Non importa que xa estea paga e/ou cancelada

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

Despois dun longo percorrido xudicial tanto perante os Tribunais nacionais, como da Unión Europea, e logo dunha xurisprudencia dubitativa, con resolucións mesmo contraditorias, por fin hoxe xa podemos dicir que temos uns criterios firmes e seguros poñendo á súa disposición os nosos servizos para recuperar o seu diñeiro en materia de gastos efectuados con ocasión do seu préstamo hipotecario.

Só precisamos a copia da súa escritura de préstamo e as facturas polos gastos de notaría, rexistro e tasación da súa vivenda, garantíndolle o resultado da recuperación do seu diñeiro en base aos nosos casos de éxito co 100% das nosas demandas estimadas.

Consúltenos de forma gratuíta.

Mostrámosche como te podemos axudar

Máis artigos

Custodia compartida e pensión de alimentos

Pódese fixar unha pensión de alimentos nos casos de custodia compartida? A resposta é que si: O Xuíz pode fixar unha pensión de alimentos en custodias compartidas cando existe desproporción entre os ingresos dos proxenitores.

Deixa un comentario